MARKUS-TRADITIONEN

Den Koptisk-Ortodokse Kirke, som er Ægyptens nationalkirke, er et af verdens allerældste kirkesamfund. Den har bevaret så mange gamle traditioner og skikkelser, at den bidrager væsentligt til vores forståelse af den kristne kirkes første århundreder.

Markustraditionen er den koptiske kirkes apostolske forankring. Evangelisten Markus kom til Alexandria i Ægypten. Alexandria var dengang en græsktalende verdensby, der foruden verdens største bibliotek også rummede den største jødiske koloni. Markus prædikede om den opstandne Herre Jesus Kristus og led martyrdøden den 25. april 68. Dette medførte den historiske grund frem til den nuværende, Pave Tawadros II, der i 2012 satte sig på Sct. Markus’ stol som den 118. patriark. Da oldkirken i det 4. årh. gav sig til at opdele verden i 5 patriarkater, blev Alexandriabiskoppen opfattet som hele Afrikas patriark, ligesom Roms biskop blev æret som vestens overhoved

MUNKEVÆSENET

Skt. Antonius og Skt. Paul

Eneboeridealet og munkevæsenet er uden tvivl den koptiske kirkes største gave til kristenheden. Det begyndte med Paulus, der i år 250 trak sig tilbage til ørkenen som den første eremit. Da en bondesøn, Antonios, fra Mellemægypten (født 251) var 35 år gammel, hørte han et kald i Herrens ord:

”Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i Himlene, og kom så og følg mig!” (Matt.19,21).

Antonius trak sig ud i den østlige ørken, og i løbet af de næste år strømmede andre eneboere derud, så der opstod en hel koloni. Efter 20 år blev Antonius åndelig fader for eneboerkolonien. Den dag i dag ligger der 2 klostre, Skt. Antonius og Skt. Paul, hvor det hele begyndte i ørkenen ved Det røde Hav.

Medvirkende var patriark Athanasius som skrev “Vita Antonii” og fortalte vidt og bredt om sine ørkenfædre. Dermed spredtes ideerne til Europa og Syrien.

Her er mere info om koptisk kloster monasticism_and_monastries-2Download

DET KOPTISKE SPROG

Det koptiske sprog er det sidste trin af det gamle ægyptiske, der blev skrevet med hieroglyffer, hieratisk og demotisk skrift. Selve udtrykket kopt er et arabisk kunstord qibt, der stammer fra det græske ord aigyptios. Koptisk betyder altså ægyptisk og betegner det ægyptiske sprog, som man fra det 2. årh. e.Kr. begyndte at skrive med græske bogstaver.

I Alexandria kunne man klare sig med græsk, men befolkningen i Ægypten måtte forkyndes på et sprog, som lokalbefolkningen forstod. Man adopterede derfor en koptisk bibeltekst, som var den officielle dialekt i hele Ægypten. Som århundrederne gik, forsvandt koptisk som talesprog. Koptiske lærebøger er siden blevet udgivet og den teologiske uddannelse giver også kendskab til koptisk.

Koptisk alfabet

DEN KOPTISKE KALENDER

Den koptiske kirke har sin egen kalender, som begyndte i år 284 e.Kr., da Diocletian blev kejser. Med hans edikt i år 303 og frem til 311, måtte ca. 150.000 koptere lade livet for deres kristne tros skyld. Til ære for disse martyrer begyndte man en ny tidsregning fra år 284, kaldet Martyrernes Æra (AM).      Året følger det gamle ægyptiske år, der også tog sin begyndelse med Nytårsdag den 11. sept.

I mellemtiden er vesten dog gået fra juliansk til gregoriansk kalender, så de koptiske højtider ikke falder på samme tid som vesten. F.eks. er Juledag den 7. januar for den koptiske kirke.

Libyen-martyrer

Læs, hvad andre skriver om den koptiske ortodokse kirke:

Scroll to Top